Pohovor,

pohled do uprchlíkovy duše


Když máme za sebou přijímací proceduru, máme podanou žádost, přichází na řadu pohovor. Opět s tlumočníkem, opět, chceme-li, s právním zástupcem. A tady už musíme vše odhalit na dřeň. 

Pracovník MV ČR se nás ptá na vše, jeho otázky jsou intimní, citlivé, mnohdy pro uprchlíka bolestivé. Nejednou se takový pohovor neobejde bez emocí, pláče, vzteku, projevů strachu. Setkáváme se s posttraumatickými stavy, ale i agresí. A někdy spoustou lží. 

Pracovník MV ČR je školen, aby dokázal svými otázkami lži odhalit. K ruce má rozsáhlé databáze o zemi původu, jejichž autory jsou neziskové organizace, média. Hrabe se v novinových článcích, zkoumá mapy, studuje jednotlivá náboženství. Porovnávají se pohovory rodinných příslušníků, kteří jsou samozřejmě pohovorováni odděleně. Výjimečně lze za přítomnosti rodičů položit otázky i dítěti, pokud je již ve věku, kdy je schopné formulovat, co se doma dělo. K pohovorům dětí se ale přistupuje opravdu velice výjimečně a většinou hlavně v situacích, kdy dítě prožilo něco, co je pro azylové řízení stěžejní. Hledá, zda žadatel lže nebo nelže. 

A žadatel tam sedí a musí odpovědět na všechny otázky pravdivě. Je o tom poučen. Rozsáhlé poučení jeho práv a povinností předchází každému pohovoru. 

Takový pohovor může trvat půl hodiny, hodinu, ale i několik dní. Zde záleží na tom, jak moc obtížný případ na stole leží. Zjednodušeně řečeno - uvádí-li žadatel jen ekonomické důvody, které rozhodně nejsou důvodem k udělení azylu, bývá záležitost vyřízena rychle. Jedná-li se ovšem už o azylové důvody, je obtížnější a časově náročnější dobrat se celého příběhu a prověřit, zda je pravdivý. 

Stává se i to, že po přečtení pohovoru se provádí pohovor doplňující. Protože pracovník, který má žádost rozhodnout, postrádá důležité informace, které by mu zapadly do celé té mozaiky lidského příběhu. Upřímně. Je to hrabání se v cizím životě. A mnohdy nebývá příjemné. Mnohdy před sebou vidíte opravdu smutný lidský příběh, ale nezapadá vám do důvodů pro udělení azylu, i když byste si dotyčnému moc přáli pomoci. Důvody jsou jasně dané a nejede přes ně vlak. 


Tento článek vznikl na základě zkušeností z azylového řízení, kde jsem deset let pracovala. Přestože už od té doby nějaká voda uběhla, základní aspekty řízení se nemění.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu